Identitate:
Adresa sitului web este: http://profrig.ro/
Acest site web este proprietatea S.C. Profrig Impex S.R.L.
Județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str. George Cosbuc, Nr. 7
Telefon: (004) 0250 714 418
email: profrig_srl@yahoo.com

Politica de confidențialitate

I. Informații generale
Profrig.ro respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează acest site web. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către profrig.ro.
Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-ul profrig.ro, site ce nu acoperă informațiile colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere cu profrig.ro.
Site-ul profrig.ro conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un link către alt site promovat de acest site web, profrig.ro nu răspunde pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când le accesați.
Profrig.ro prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispozițiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

II. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?
Dacă sunteți vizitator al site-ului, vă informăm că profrig.ro nu folosește formulare de contact care să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail sau numărul de telefon.
Când vizitați profrig.ro, este colectata atât adresa IP a dumneavoastră cât și șirul agenților utilizator din navigator, în scopul de a analiza performanța site-ului și pentru a ajuta la detectarea spamului.
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Detalii aici.

III. Cât timp vă păstrăm datele
Ca principiu, profrig.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Profrig.ro nu dezvăluie datele cu caracter personal decât atunci când dezvăluirea acestora este prevăzută de lege.

V. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către profrig.ro pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană.

VI. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către profrig.ro, conform celor descrise în prezentul document.
2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea profrig.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către profrig.ro a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a. Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
d. În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e. În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
f. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, profrig.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea doar pentru scopuri statistice;
5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
a. Persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; ori,
d. Persoana vizată s-a opus prelucrării.
6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către profrig.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
7. Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
a. În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al profrig.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care profrig.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
b. În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
9. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: profrig_srl@yahoo.com.